TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hakemuskirje on rakenteeltaan yleensä 3 – 5 kappaleen pituinen ja se mahtuu yhdelle A4-kokoiselle arkille. Kappaleet eivät saa olla kovin pitkiä. Asettelussa noudatetaan vakioasettelua. Tulostukseen voidaan käyttää laadukasta paperia, esimerkiksi vesileimalla varustettua. Kuvalla varustettu ja/tai sävytetty paperi voi erottua persoonallisella tavalla edukseen suuresta hakemuspaperipinosta, haettaessa tehtävää esimerkiksi mainostoimistosta tai muualta ns. luovan työn alalta.

Lähettäjän ja vastaanottajan tiedot kirjoitetaan edellä olevan asettelumallin mukaisille paikoille. Jos hakemus osoitetaan nimetylle henkilölle, vastaanottajan nimi on kirjoitettava ennen yrityksen nimeä. Viiteriville kirjoitetaan, mistä hakemusilmoitus on luettu, esim. Helsingin Sanomat 19.10.2013. Pääotsikoksi kirjoitetaan hakemuksessa ollut tehtävänimike isoilla kirjaimilla.

Hakemuksen ensimmäinen kappale toimii alkutervehdyksenä ja kirjoitetaan riviltä 20 alkaen. Tässä kappaleessa kerrotaan miksi kyseistä paikkaa haetaan ja tuodaan esille oma kiinnostus tehtävää ja yritystä kohtaan. Itsestä kerrotaan yleisiä asioita; ikä, sukupuoli, perhesuhteet, koulutus, ammattitaito ja työkokemus. Koska ensimmäisessä kappaleessa syntyy mielikuva hakijasta, on mietittävä, mitä edellä olevista seikoista kannattaa korostaa hakemustekstissä.

Toisessa kappaleessa hakija perustelee omaa osaamistaan ja kertoo tarkemmin aikaisemmasta kokemuksestaan. Kerronnan on oltava oikeakielistä ja ilmausten selkeitä.

Kolmannessa kappaleessa vakuutetaan vastaanottajalle oma ylivertaisuus perustelemalla, miksi juuri tämä hakija kannattaa valita. Palkkatoivomus laitetaan hakemukseen, mikäli sitä ilmoituksessa pyydetään. Palkkatoivomuksen esittämisessä tarvitaan tietoa alan palkkaustasosta. Lopuksi ilmaistaan kiinnostus haastatteluun ja kirjoitetaan yhteystiedot.

Hakemus päätetään lopputervehdykseen, esimerkiksi ”Kunnioittaen” tai ”Kunnioittavasti”. Allekirjoituksen jälkeen kirjoitetaan mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot. Suosittelijan kanssa on sovittava etukäteen nimeämisestä. Hakemuksen liitteet luetteloidaan lopussa.